2. Doorloopjes

Leerdoelen: Je weet wat Doorloopjes zijn Je weet waarom Doorloopjes passen binnen Groeikracht Je kan aan de slag gaan met Doorloopjes Je kunt Doorloopjes bij…

Verbeteringen vasthouden

Leerdoelen: Je weet hoe je een ‘zo werken wij’ kaart kan maken Je kan samen met de leraren tijdens de verbindingssessie bepalen hoe jullie verbeteringen…

3. Gericht kijken

Leerdoelen Je weet wat ‘gericht kijken met video’ is  Je kan benoemen wat ‘gericht kijken met video’ kan opleveren Je weet hoe ‘gericht kijken met…

2. Feedback

Leerdoelen: Je kent het belang van het feedbackmodel om gesprekken veilig en effectief te maken Je kent de stappen van het feedbackmodel Je weet hoe je feedback bij het…

1. Lesbezoek

Leerdoelen: Je kent het belang van lesbezoek binnen een cultuur van ‘Elke dag samen een beetje beter’ Je weet hoe je lesbezoek bij het team…

1. Gezamenlijk lesontwerp

Leerdoelen: Je weet wat je met gezamenlijk lesontwerp kunt bereiken Je hebt handvatten om met gezamenlijk lesontwerp aan de slag te gaan

Verbeterbord

Leerdoelen: Je weet wat het werken met een verbeterbord oplevert Je snapt hoe het bord in de praktijk werkt Je weet hoe je een bordsessie…

Organisatorisch bord

Leerdoelen: Je weet wat werken met het organisatorisch bord oplevert Je kent de structuur van het organisatorisch bord Je weet hoe je het organisatorisch bord…

2. Verbindingssessies

Hoe zorg je dat de verschillende teams verbinding met elkaar blijven houden? Door na elke periode met alle teams een verbindingssessie te organiseren kunnen de…

1. Wie, hoe en waarom

Wat is het Team Inhoudelijke Voorbereiding en wat doen de teamleden? In het Team Inhoudelijke Voorbereiding zit één iemand uit het Groeikracht team en twee…