Verbeteringen vasthouden

Leerdoelen: Je weet hoe je een ‘zo werken wij’ kaart kan maken Je kan samen met de leraren tijdens de verbindingssessie bepalen hoe jullie verbeteringen…

Feedback van leerlingen

Leerdoelen: Je weet waarom leraren het ‘bord in de klas’ en feedback op de les gebruiken Je kan leraren ondersteunen bij het gebruiken van het…

1.Verder uitbouwen

Leerdoelen: Je weet hoe je de verbetercultuur steeds verder kan ontwikkelen Je kan de instrumenten ook op andere plekken inzetten

0.Ritmiek lerarenteams 2

Leerdoelen: Je weet in welke ritmiek de lerarenteams verder gaan uitbouwen Je weet hoe de werksessies vormgegeven kunnen worden

5. Werksessie begeleiden Schoolleider

Leerdoelen Je weet waarom proces, sfeer en resultaat belangrijk zijn voor een succesvolle werksessie Je weet wat krachtige vragen zijn en hoe je deze kan…

1. Ritmiek lerarenteams 1

Leerdoelen: Je weet wat de leraren gaan doen tijdens de Aan de slag- fase Je weet in welke ritmiek de lerarenteams aan de slag gaan

2.Teamontwikkeling bij de startfase

Leerdoelen Je kent de fases van teamontwikkeling  Je weet hoe je de verschillende fases van teamontwikkeling herkent Je weet welke acties mogelijk zijn om teams…

3. Rollen op school

Leerdoelen: Je weet welke rollen er op jouw school zijn en hoe elke rol bijdraagt aan het creëren van een verbetercultuur. Je kent jouw rol…