2.Teamontwikkeling bij de startfase

Leerdoelen Je kent de fases van teamontwikkeling  Je weet hoe je de verschillende fases van teamontwikkeling herkent Je weet welke acties mogelijk zijn om teams…

1.Starten met het Groeikracht-team

Leerdoelen: Je kent de rollen van het Groeikracht-team en je weet wat jullie gaan doen  Je weet hoe je als Groeikracht-team samen met je expertcoach…