4.Coachvaardigheden in de uitbouwfase

Leerdoelen:

  • Je kan je team, afhankelijk van de fase, trainen, begeleiden en coachen
  • Je weet welke vaardigheden horen bij de verschillende “petten” van de schoolcoach
Not Enrolled
This course is currently closed

Module Bevat

  • 2 Blokken