Leerdoelen:

  • Je weet uit welke onderdelen de verspreiding bestaat en welke vaardigheden je voor een goede verspreiding nodig hebt.
  • Je weet wat het belang is van het bouwen en onderhouden van een netwerk.
  • Je kan via een telefonische kennismaking en een kennismakingsgesprek inzicht geven wat een verbetercultuur de school kan opleveren.
  • Je kan een informatiebijeenkomst voor meerdere scholen voorbereiden en uitvoeren
  • Je kan tijdens een draagvlaksessie het lerarenteam inzicht geven wat een verbetercultuur hun kan opleveren.
  • Je weet wat tijdens een intakegesprek aan de orde moet komen en hoe je dit gesprek moet voeren.


Not Enrolled
This course is currently closed

Module Bevat

  • 8 Blokken