Blok 1 van 0
In uitvoering

Aanpak

Hoe ziet het ‘gaan werken met leerKRACHT’ er uit? Op school doe je de opstart met het leerKRACHT-team, bestaand uit de schoolcoaches en schoolleiding. Daarna volgt er een Startdag met het gehele team. Vervolgens begeleiden de schoolcoaches de teams om aan de slag te gaan met leerKRACHT.