Blok 1 van 0
In uitvoering

Aanscherpen teamafspraken

Een verbetercultuur vraagt om concreet gedag. Hoe zorg je ervoor dat helpende gedrag wordt gestimuleerd en dat feedback wordt geven op belemmerend gedrag? 

Je hebt met elkaar op de startdag een ambitie geformuleerd en teamafspraken gemaakt. Aan de hand van een retrospective ga je hierop reflecteren. Met de uitkomsten gaat het team aan de slag door deze om te zetten naar concreet gedag. Als laatste maakt het team afspraken hoe ze de aangescherpte teamafspraken zichtbaar maken en wat ze doen als ze helpend of juist belemmerend gedag zien.  

Onder ‘Werkmaterialen’ vind je het Stappenplan Retro op teamafspraken.