Blok 1 van 0
In uitvoering

Bijeenkomsten

Welke leerKRACHT-fora zijn er en wat doe je daar?
De fora worden in de regio georganiseerd om uit te wisselen met andere leerKRACHT-scholen. Dat uitwisselen inspireert, geeft herkenning en je werkt samen aan oplossingen. Ook oefen je de instrumenten.
De fora zijn voor de leerKRACHT-teams en geïnteresseerde leraren. Voor startende scholen zijn er zeven: het bootcamp, het bedrijfsbezoek en vijf uitwisselingen.
Jullie nemen de lessen mee terug de school in.

Onder de video vind je een overzicht van de bijeenkomsten en de planning per regio.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Zet de data van de bijeenkomsten meteen in je agenda zodat er niets tussen komt. Bereid je voor met je leerKRACHT-team door gericht na te denken over wat jij en je school nu nodig hebben. Focus tijdens de bijeenkomst op je eigen behoeftes en neem zelf ook verantwoordelijkheid om deze behoeftes te vervullen. Zorg na de bijeenkomst voor een goede opvolging met het leerKRACHT-team, zodat je concreet wat gaat doen met hetgeen je hebt geleerd.