Blok 1 van 0
In uitvoering

De schoolleider als rolmodel

Hoe kun je rolmodel zijn als schoolleider?
Je bent als schoolleider de ‘kapitein op het schip’, je collega’s kijken naar wat jij doet. Mensen komen meestal in beweging als het goede voorbeeld wordt gegeven. Dit kun je bijvoorbeeld doen door:

  • bordsessies bij te wonen en het verbeterbord in het MT te gebruiken.
  • … leraren mee te laten denken over onderwerpen waar je mee bezig bent.
  • feedback te vragen en lessen te bezoeken.
  • … in gesprek te gaan met  leerlingen.
  • … jezelf haalbare doelen te stellen om deze instrumenten in de praktijk te brengen.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Breng een van de voorbeelden uit de video die het dichtst bij je staat als eerste in de praktijk. Bedenk daarna hoe je de andere voorbeelden kunt oppakken en wanneer je dat gaat doen. Zet die tijdlijn in je agenda om te voorkomen dat je op ‘safe’ blijft spelen.