Blok 1 van 0
In uitvoering

Hoe introduceer je het bord?

Hoe introduceer je het bord in het team zodat leraren vanaf het begin betrokken zijn en meedenken over hoe het bord voor hen kan werken?

  • Breng in herinnering dat al eerder gekeken is met het team naar het jaarbord, de thema’s en dat vervolgens vanuit de thema’s, de doelen en acties zijn gedefinieerd.
  • Bekijk gezamenlijk de video ‘waarom het verbeterbord’ (of laat dit als huiswerk doen) en vraag wat deze manier van werken kan opleveren.
  • Doe een bordsessie en vul vervolgens stap voor stap het bord: eerst de Check-In en de Successen, daarna de Doelen en de Acties (o.b.v. de uitkomst van de doelensessie) en tot slot de Planning. Het uitchecken bij het bord vindt plaats na de werksessie.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Laat leraren zelf nadenken hoe het verbeterbord voor hun kan werken. Doe eerste een korte ‘retrospective’ over de huidige manier van overleggen: wat gaat goed en wat kan beter? Haal dat op en bespreek het. Laat ze daarna in drietallen nadenken: wat kan het verbeterbord hen en de leerlingen opleveren.