Blok 1 van 0
In uitvoering

Hoe stel je doelen met je klas?

Hoe kom je tot doelen en acties op het bord die relevant en haalbaar zijn?
Dat begint ermee je af te vragen hoeveel ruimte je de klas biedt.
Bepaal jij de doelen en de acties? Of laat je hen de acties bedenken bij doelen die jij bedacht hebt? Of ga je nog verder en laat je hen zowel doelen als acties bepalen?
Als je hen meer ruimte gunt, heb je werkvormen nodig om hen na te laten denken over de doelen en acties.
Die werkvormen variëren van ad hoc nadenken over problemen die zich voordoen, tot een ambitie voor het hele jaar formuleren met de klas en daar kleinere doelen uit halen.