Blok 1 van 0
In uitvoering

Hoe werkt het bord in de klas?

Hoe kun je het bord indelen en gebruiken?
Je loopt stap voor stap door het bord. Je begint met de check-in waar je met elkaar deelt hoe het met je gaat.
Daarna haal je successen op en schrijft deze op het bord.
Vervolgens ga je door naar de doelen en acties. Die loop je per paar door, dat wil zeggen doel #1 met de bijbehorende acties en daarna doel #2 met de acties die bij dat doel horen. Je kijkt per doel waar je staat, of de acties afgerond zijn en of nog nieuwe acties nodig zijn.
Tenslotte loop je door de planning van de komende week.
Dit doe je als klas staand rond het bord en binnen 15 minuten.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Laat leerlingen bij de check-in zelf turven waar ze staan. Vraag hen bij de successen eerst in duo’s of groepjes een succes met elkaar delen en haal deze dan op. Gebruik voor het bedenken van doelen of bijbehorende acties een werkvorm zoals een ‘placemat’ om in groepjes van vier eerst individueel na te laten denken, deze ideeën onderling te delen en dan als groepje één idee met de klas te delen.