Blok 1 van 0
In uitvoering

Instrumenten

De vier leerKRACHT-instrumenten geven structuur aan het werken met een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.
Met de bordsessie stel je met het team leerlinggerichte doelen en acties.
Naar aanleiding hiervan ga je samen lessen ontwerpen
Om te zien of wat je samen bedacht hebt echt werkt, ga je bij elkaar op lesbezoek en evalueer je het effect.
Tenslotte vraag je de leerling om feedback.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Bekijk eens wat jullie nu al doen op school om het onderwijs beter te maken. Op deze aanpakken en routines die goed werken kun je verder bouwen.  Bordsessie: welke manieren van overleg werken nu al best aardig? Gezamenlijk lesontwerp: Hoe werken (sommige) leraren soms al samen om de lespraktijk beter te maken?  Lesbezoek: Zijn er al wel eens lesbezoeken of zie je een collega wel eens voor de klas aan het werk?  Stem van de leerling: Hoe betrekken jullie leerlingen al bij het inhoudelijk verbeteren van het onderwijs?