Blok 1 van 0
In uitvoering

LeerKRACHT-team

Tijdens de voorbereiding ga je het leerKRACHT-team (verder) samenstellen. Maar, wie zit er in het leerKRACHT-team en wat doen jullie? Het leerKRACHT-team bestaat uit een aantal schoolcoaches en de schoolleider. 
Dit team leidt de introductie van leerKRACHT op zo’n manier dat snel effect wordt bereikt en een duurzame verandering wordt gerealiseerd. Daarnaast geven de leden het goede voorbeeld aan de lerarenteams. 

Tijdens de Startfase komen jullie samen in werksessies waar jullie onder begeleiding van de expertcoach getraind worden en de Startdag voorbereiden. Vooraf spreken jullie af wanneer deze werksessies plaatsvinden. Daarna blijven jullie in een vaste ritmiek samenkomen.