Blok 1 van 0
In uitvoering

Rol team na het leerKRACHT-programma

Wat is jullie rol als leerKRACHTteam ná het leerKRACHT-programma? Als leerKRACHTteam houden jullie ook na het eerste of tweede jaar dat jullie met leerKRACHT gewerkt hebben een belangrijke rol. Als team komen jullie samen in een vaste ritmiek. Jullie bespreken hoe het gaat met de teams aan de hand van het verandermodel en de route naar resultaat en ondernemen actie wanneer het proces stagneert of wanneer juist verdieping nodig is. Als team nemen jullie ook het initiatief voor gezamenlijke activiteiten zoals het maken van het jaarbord. Daarnaast is het binnen jullie team ook belangrijk om inhoudelijk verbinding te houden.  

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Bekijk voor elke sessie met het leerKRACHT team alvast de filmpjes en stappenplannen op de academie. Zo ben je niet alleen goed voorbereid, maar kan je ook gerichter vragen stellen aan de expert coach.