Blok 1 van 0
In uitvoering

Waarom het bord in de klas?

Leerlingen die meer eigenaarschap nemen voor het leren en die meer betrokkenheid tonen?
Het kan door het gebruik van het bord in de klas. Door leerlingen zelf na te laten denken over doelen en acties, hebben ze invloed op wat er gebeurt in de klas.
De check-in geeft aan hoe het met iedereen gaat en biedt de mogelijkheid om elkaar te helpen.
Het delen van successen geeft een gevoel van trots. Alles samen leidt dat tot meer eigenaarschap, saamhorigheid en versterkt het ‘t leren.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Je kan op verschillende manieren je leerlingen enthousiast maken voor het bord. Neem ze bijvoorbeeld mee naar de lerarenkamer om te laten zien wat jullie zelf doen als leraren. Of ga het gewoon doen. Laat de leerlingen ervaren dat het leuk en nuttig is om met elkaar te delen hoe het gaat en welke successen ze geboekt hebben. Of, nog anders, pak een situatie in de klas die de leerlingen onprettig vinden en bedenk met hen ‘hoe zouden we het willen hebben en wat gaan wij daaraan doen?’, zet dat op een flap en je bent gestart. Kortom: doe wat bij jullie past.