Blok 1 van 0
In uitvoering

Waarom het verbeterbord?

Kost vergaderen veel energie en levert het niet het gewenste resultaat? Gaat het vooral over organisatorische zaken?
De bordsessie met aansluitend een werksessie kan hier verandering in brengen.
Na een korte effectieve bordsessie van maximaal 15 minuten gaan leraren aan de slag met de onderwijsdoelen en acties die op het bord staan. Dus in plaats van praten over (vaak organisatorische) zaken werk je samen aan nog beter onderwijs.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Het nut van de bordsessie overbrengen op je collega's doe je door bordsessies te doen en leraren te laten ervaren wat het effect is. Vraag hen na elk onderdeel dat effect te benoemen en vul aan wat je zelf ervaart. Bijvoorbeeld: de check-in zorgt voor verbinding, successen zorgen voor inspiratie, doelen en acties zorgen voor resultaat en de planning geeft zicht op de onderdelen van de periode-ritmiek en de indeling van de komende werksessie.