Ritmiek

‘Ritmiek’ is een voorwaarde om Groeikracht succesvol in te kunnen zetten. Een vaste ritmiek geeft structuur en versterkt en waarborgt verbeterprocessen. Elke school bepaalt haar eigen ritmiek. Je leert wat een sterke perioderitmiek inhoudt en hoe je samen tijd kan vrijmaken om te werken aan onderwijsverbeteringen.  
 
Klik op de afbeelding om de bijbehorende module te starten