Startfase

In de startfase ga je beginnen met het Groeikracht-team. In een vaste ritmiek komen jullie samen en gaan jullie de startdag en de ‘aan de slag’ fase voorbereiden. Daarnaast krijgen jullie een introductie over hoe teamontwikkeling werkt en welke vaardigheden nodig zijn bij de implementatie van Groeikracht.