Startfase

In de Startfase ga je als eerste beginnen met het Groeikracht-team. In een vaste ritmiek komen jullie samen en gaan jullie de Startdag en de ‘Aan de slag’ fase voorbereiden. Daarnaast krijgen jullie een eerste introductie hoe teamontwikkeling werkt en welke vaardigheden nodig zijn bij de implementatie van Groeikracht.