Webinars

Elk jaar geven wij een aantal webinars, bedoeld voor schoolcoaches en schoolleiders; geïnteresseerde leraren zijn ook van harte welkom. In een uurtje neemt een expertcoach jou mee de diepte in. Je gaat een thema eigen maken én hoort hoe anderen scholen dit aanpakken. Je krijgt concrete voorbeelden en handvatten waar je direct mee aan de slag kunt op jouw school.

De webinars zullen op meerdere momenten gegeven worden rond de data die hieronder ingepland staat.

Wil je eerder opgenomen webinars terugkijken? Ga dan naar deze pagina.

Planning webinars 2022-2023

Het onderwerp van dit webinar is: Doenkend doorontwikkelen richting impact’

De leerKRACHT-methodiek is inmiddels in je team bekend en de toepassing van de instrumenten voelt al wat meer als routine. Maar een routine kan gemakkelijk een sleur worden waar de fut uit gaat. Het is belangrijk om de routines levendig te houden en om te blijven ontwikkelen. Steeds weer gericht op nog meer impact op het leren en ontwikkelen van leerlingen en studenten. De recente aanpassing in de leerKRACHT-methodiek is daar een voorbeeld van. 

De volgende onderwerpen komen aan bod in dit webinar: 

 • Je vormt je een scherp beeld van wat al goed gaat en welk ontwikkelpotentieel er is.
 • Je kent manieren om met leerKRACHT-routines te variëren zodat je ze met meer energie kunt blijven doen.
 • Je voelt ruimte om de leerKRACHT-aanpak jullie eigen kleur te geven, zonder de werkzame basis los te laten.
 • Je ziet voorbeelden hoe andere scholen onderzoeksinzichten en data inzetten in een verbetercyclus.
 • Je weet hoe je als leerKRACHT-team weer (een) volgende stap(pen) kunt zetten in de ontwikkeling van de verbetercultuur.

Doe je mee? Je kunt kiezen uit 2 momenten. Registreer je hier voor het webinar op: 

Kun je het webinar niet live volgen? Meld je dan wel aan, want dan kun je het webinar later terugkijken. We raden echter sterk aan live aanwezig te zijn, zodat we samen kennis kunnen construeren! 

‘Hoe krijg je flow in het leerKRACHT-proces (over de ritmiek en methodiek, en wat dat betekent voor je rol in het leerKRACHT-team)’? 

Waarschijnlijk heb je je startdag en de eerste weken werken met leerKRACHT achter de rug. Wat komen jullie tegen? Gaat het vloeiend en gemakkelijk, of moet je soms toch wat trekken? In dit webinar staan we stil bij de onderwerpen ritmiek, methodiek, en de rol van de coach, om daarin extra steun te vinden om juist in die flow te komen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod in dit webinar: 

 • Ritmiek vinden en de methodiek inzetten 
 • Je rol als coach en als teamleider/schoolleider 
 • Op zoek naar meer flow en energie. 

Doe je mee? Je kunt kiezen uit 2 momenten. Registreer je hier voor het webinar op: 

 • Dinsdag 22 november, 11:00-12:00 uur: Aanmelden
 • Woensdag 23 november, 15:30-16:30 uur: Aanmelden

Kun je het webinar niet live volgen? Meld je dan wel even aan, dan kun je het webinar later terugkijken. We raden echter sterk aan live aanwezig te zijn, zodat we samen kennis kunnen construeren! 

Het onderwerp van dit webinar is:  

 ’Feedback, de normaalste zaak van de wereld’ 

Binnen een verbetercultuur is feedback de normaalste zaak van de wereld. Echter, we weten ook hoe lastig het kan zijn.  In dit webinar duiken we hier verder in. Naast het opfrissen van kennis over feedback, besteden we aandacht aan de rol van feedback binnen een verbetercultuur en kijken we met elkaar vooruit op zogenaamde “onbevreesde organisaties”, waar feedback de normaalste zaak van de wereld is. Hoe ziet dat eruit en wat brengt het?  

De volgende onderwerpen komen aan bod in dit webinar:  

 • Je snapt de plek van feedback binnen een verbetercultuur; 
 • Je weet hoe je als Schoolcoach en Schoolleider kunt bijdragen aan het creëren van een school waarin feedback ‘de normaalste zaak van de wereld’ is;  
 • Je hebt je kennis opgefrist over wat goede en minder goed werkende feedback is;  
 • Je ziet hoe feedback en ‘veiligheid’ elkaar versterken dan wel in de tang houden.  

Doe je mee? Je kunt kiezen uit 2 momenten. Registreer je hier voor het webinar op:  

Kun je het webinar niet live volgen?  
Meld je dan wel aan, want dan kun je het webinar later terugkijken. We raden echter sterk aan live aanwezig te zijn, zodat we samen kennis kunnen construeren!  

Webinar 8 februari: ‘Hoe onderzoek jullie verbetercyclus kan versterken’ 

De rol van onderzoek in jullie verbetercyclus heeft binnen de aanpak van leerKRACHT steeds meer de focus. Maar wat kun je nu verstaan onder onderzoek, en hoe kom je erachter welke soorten van onderzoek voor jullie school belangrijk kunnen zijn? We kijken in dit webinar naar de plaats van onderzoek binnen een periode van 6-8 weken en binnen de doorloop van een thema. Daarnaast gaan we dieper in op de manieren waarop je onderzoek voor de start van een thema of periode kunt selecteren en presenteren, en hoe je met je team kunt komen tot een passende keuze. Ook kijken we naar de plek van onderzoek in het terugkijken en vasthouden van wat jullie hebben geleerd. Steeds komen daarbij voorbeelden van collega-scholen aan bod, zodat je ziet hoe onderzoek in jullie eigen verbetercyclus zou kunnen werken. 

 De volgende onderwerpen komen aan bod in dit webinar:   

 • Je weet hoe en op welke plaatsen in de aanpak van leerKRACHT onderzoek een rol speelt 
 • Je weet hoe de toepassing van onderzoek binnen de aanpak eruit kan zien: laagdrempelig en in kleine stapjes 
 • Je kunt onderzoek in de verschillende stadia van de verbetercyclus selecteren, presenteren, erop terugkijken en vasthouden  
 • Je ziet en hoort voorbeelden van scholen die aan de slag zijn met het gebruiken van onderzoek in hun verbetercyclus 

Doe je mee? Je kunt kiezen uit 3 momenten op woensdag 8 februari: 

Kun je het webinar niet live volgen?   

Meld je dan wel aan, want dan kun je het webinar later terugkijken. We raden echter sterk aan live aanwezig te zijn, zodat we samen kennis kunnen construeren!  

’Teamdynamiek, hoe kom je met je team in een verbeterflow?’

Door de methodiek en ritmiek van de leerKRACHT-aanpak te volgen, kom je met je team doorgaans in een andere dynamiek van samenwerken terecht. Afhankelijk van de specifieke situatie en voorgeschiedenis van je team, kan het zijn dat je team hiermee gemakkelijk in een positieve dynamiek terecht komt. Doorgaans is het zo dat teams ontwikkeldrempels tegenkomen, die de dynamiek (vaak tijdelijk) wat onstuimig kan maken. Je team is dan op zoek naar een nieuw evenwicht op een hoger niveau van samenwerking. Dat hoort erbij en daar kun je invloed op uitoefenen.

De volgende onderwerpen komen aan bod in dit webinar: 

 • Je snapt dat schommelingen in de teamdynamiek normaal zijn en waardevolle informatie verschaffen over de ontwikkeling van het team en wat aandacht nodig heeft.
 • Je realiseert je dat jij onderdeel bent van de dynamiek en dat jouw handelen (vaak onbedoeld) deze dynamiek mede in stand houdt (wat daarmee ook een sleutel is er wat aan te veranderen).
 • Je kent enkele concrete, praktische mogelijkheden om de teamdynamiek te beïnvloeden.
 • Je durft wat meer te interveniëren op de teamdynamiek, omdat je beseft dat jij het niet hoeft op te lossen.

 Doe je mee? Je kunt kiezen uit 3 momenten:

Kun je het webinar niet live volgen? 

Meld je dan wel aan, want dan kun je het webinar later terugkijken. We raden echter sterk aan live aanwezig te zijn, zodat we samen kennis kunnen construeren! 

De webinars vinden plaats op 16 mei om 15:30 & 19:30 uur en op 17 mei om 10:00 uur. Meer informatie over dit webinar volgt nog. 

De webinars vinden plaats om 15:30 en 19:30 uur. Meer informatie over dit webinar volgt nog.